draadloosmic.jpg 

Klik hier voor informatie van

het Agentschap Telecom

 

Frequentietabel ongeschikt voor draadloze microfoons

 

Hier vindt u het frequenties overzicht van de digitale omroepzender in Nederland


Hier vindt u het frequenties overzicht vann de digitale omroepzender in België


Hier vindt u informatie over de Duitse frequenties en regels


TV-kanalen <>frequentielijst 


Waar zijn de 4G zenders op dit moment ingeschakeld?

4G Planning Tele2

Wat is 4G:


Vanaf 1-1-2016 is het verboden om draadloze microfoon is gebruiken in de frequentie banden 790-821MHz en 832-862MHz te gebruiken.  

Gebruikt u draadloze microfoons?

KPN en Vodafone hebben in vrijwel heel Nederland het 4G mobiele netwerk ingeschakeld en heeft al de veel storingen op draadloze microfoons veroorzaakt. Het 4G netwerk wordt in de loop van het jaar uitgerold over heel Europa.

Update 15-1-2015: Tele2 zet uiterlijk eind maart 2015 de 4G zenders aan in de driehoek Amsterdam, Rotterdam en Utrecht en landelijke dekking in maart 2016. Totdat deze zenders ingeschakeld zijn zou u nog in de frequentieband van 790-801MHz kunnen uitzenden.... maar het is illegaal!

Krijgt u hier problemen mee?

Na juli 2010 hebben wij geen draadloze microfoons meer verkocht die werken tussen de 790 en 862 MHz en zo geen storing ondervinden van het 4G netwerk!

Heeft u oudere draadloze microfoons? Dan adviseren wij u graag een goede oplossing.

Geeft u aan ons door welke type draadloze microfoons u heeft dan geven we u een advies.

Koop geen draadloze microfoons in Duitsland! 

De frequenties die in Duitsland worden gebruikt krijgen sneller kans op storing dan de frequenties die wij verkopen.

Draadloze audio verbindingen 800 Mhz
Dit jaar is de regelgeving voor het gebruik van draadloze microfoon en In-ear systemen veranderd.

De huidige frequentieband van 470 tot 862 MHz (TV kanaal 21 t/m 69) met uitzondering van 608 tot 614 MHz (TV kanaal 38, radioastronomie) wordt aangepast.

Een gedeelte van deze band is door de overheid worden verkocht aan de mobile service. Dit gedeelte van 790 tot 862 MHz kan vanaf 2013 worden gestoord door mobile service en vanaf 2015 is deze band illegaal voor draadloze microfoon en in-ear gebruikers.

Ter vervanging van het oude “microfoonkanaal” 806 <-> 814 MHz (TV kanaal 63) dat komt te vervallen is afgesproken het gebied van 606 <-> 638 MHz (TV kanalen 39 t/m 41) zo veel mogelijk vrij te houden van Digitale TV echter dit houdt niet in dat dit gebied in heel Nederland vrij is van digitale TV maar dat minimaal op elke locatie in Nederland 8 MHZ (1 TV kanaal) beschikbaar is.

Duplex Gap

Tussen de up-link en down-link van de door mobile service gebruikte LTE techniek wordt een frequentiegebied vrij gehouden dit “Duplex center gap” (823 <-> 832 MHz TV kanaal 65) overweegt de overheid vrij te geven voor draadloze microfoons en in-ear systemen echter het feit dat mobile service dit gebied niet gebruikt vanwege storing tussen up-link en down-link geeft geen vertrouwen in het gebruik voor draadloze microfoon en in-ear systemen met maar max. 50 mW zendvermogen.

Wij adviseren dit gebied niet te gebruiken voor professioneel gebruik en eventueel uitsluitend te gebruiken voor verbindingen met zeer geringe afstand tussen de zender en ontvanger. Meer info: http://www.apwpt.org/downloads/at_report-on-wm-in-a-lte-4g-environment_c.pdf

Grote evenementen in kanaal 38

Het banddeel 608-614 MHz komt beschikbaar voor grote evenementen. Dit is het grootste deel van tv-kanaal 38, nu nog exclusief bestemd voor radioastronomie. Dit zal beschikbaar komen voor grote evenementen op basis van registratie (met zo min mogelijk administratieve lasten), in overleg met de huidige gebruiker. Afgezien van 20 tot 30 km rond Dwingeloo, is dit in Nederland het schoonste stukje spectrum dat er bestaat.

Overgangsperiode van 2012 tot eind 2015

PMSE-gebruikers mogen hun apparatuur in het gebied tussen 790 en 862 MHz blijven gebruiken 'tot eind 2015', mits zij de mobiele diensten niet storen. De kans daarop is nihil: zodra een provider zijn zendapparatuur inschakelt, wordt PMSE-gebruik onmogelijk (onze zendertjes hebben maar 50 milliwatt vermogen). De overheid vindt dat PMSE-gebruikers voldoende tijd hebben om hun apparatuur aan te passen of af te schrijven. De PMSE-sector wordt dus niet financieel gecompenseerd. Maar wat is die periode 'tot eind 2015' waard? Dat weet niemand.

Hoe nu verder?

De PMSE is en blijft in gesprek met Agentschap Telecom. Dat is belangrijk, ook voor de toekomst. Veel details moeten nog nader worden uitgewerkt. Bovendien stopt mobiel breedband niet in 2015. De providers hebben hun oog laten vallen op de hele UHF-band en de lobby daarvoor is internationaal al begonnen. En de dienst Cognitive Radio komt eraan, ook in Nederland. Ook die vormt een grote bedreiging voor PMSE-gebruikers. Het blijft dus hard nodig dat de PMSE-sector zich organiseert en van zich laat horen, zowel nationaal als internationaal. Anders hollen we straks achter de feiten aan.

Ook is onder druk van de Arabische en Afrikaanse landen al over 4G 2e editie gesproken, zij willen ook de 694 - 790 MHz band in gebruik nemen. In 2015 wordt hier een beslissing over genomen...

 

Update 16-7-2013: Frankrijk debatteert nu al over de toekomst van de 700MHz band die waarschijnlijk voor 4G 2e editie gebruikt gaat worden. Eind 2015 wordt hierover een beslissing genomen.

Hou nu hier dus al rekening mee en koop geen draadloze microfoons meer in de band van 690-790MHz.

 

Update 23-7-2013: Groot Brittannië is een van de eerste Europese landen die formeel afstand doet van de 700 MHz-band voor

4G 2e generatie en is begonnen met de voorbereidingen om Digitenne uit de 700MHz band te verhuizen naar de 600 MHz-band. In Duitsland loopt men erg achter en is daar de 700MHz band nu juist de band voor de professionele gebruiker als alternatief voor de 800MHz 4G band. Dus geen draadloze microfoons kopen in de 700MHz band.

- voor vragen kunt u ten alle tijde contact met ons opnemen.


Update 16-11-2015: Minister Kamp wil uiterlijk in 2020 de 700MHz band (694-791MHz) in gebruik nemen voor de 2e fase 4G of wanneer de techniek dan klaar is 5G mobiel internet. De huidige planning voor de veiling van deze frequenties is in 2019.

Bookmark and Share